2PLUS5

Splošni pogoji Electrolux-ove ponudbe  2PLUS5

1.Ponudba 2PLUS5 pomeni pravico do brezplačnih nadomestnih delov v času 5 let po poteku dveletne garancije za Electroluxov izdelek bele tehnike. Pravico 2PLUS5 lahko pridobi tisti kupec izdelka bele tehnike skupine Electrolux (AEG-Electrolux, Electrolux in Zanussi), ki je fizična oseba in pridobiva, uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti in Electroluxov izdelek kupi v katerikoli prodajalni v Republiki.
 

Kupec pridobi pravico 2PLUS5 tako, da:
najkasneje 30 dni od datuma nakupa Electroluxovega izdelka pokliče Electroluxov klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 35 54 ali pisno pošlje svoje kontaktne podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča) na naslov Electrolux družinski klub, p.p. 522, 1102 Ljubljana skupaj s kopijo računa, ki dokazuje nakup Electroluxovega izdelka. Obvezno pripisati 2+5. Kupec prejme predračun v višini 19,90 eur, ki velja za en aparat bele tehnike in ga plača najkasneje v 15 dneh od prejema. Pri plačilu mora biti navedena sklicna številka.<br>
Kupec po plačilu predračuna prejme račun, ki velja kot dokazilo za uveljavljanje ponudbe 2PLUS5.
 

2. Račun, ki dokazuje obstoj pravice 2PLUS5 izstavi Electrolux Ljubljana d.o.o. po prejemu kontaktnih podatkov, kopije računa za nakup Electroluxovega izdelka in plačilu nadomestila v višini 19,90 EUR. Če Electrolux Ljubljana d.o.o. po prejemu dokumentov ugotovi, da je kupec zamudil katerega izmed rokov za pridobitev pravice 2PLUS5 oz. da sicer ne izpolnjuje pogojev zanjo, kupca o tem obvesti in mu vrne prejeto nadomestilo, zmanjšano za stroške bančnega nakazila.
 

3.  Trajanje pravice 2PLUS5 velja 5 let od poteka dveletne Electroluxove garancije in trajanje pravice Electrolux Ljubljana d.o.o. kupcu potrdi na računu za ponudbo 2PLUS5. Šteje se, da je kupec pravico pravočasno uveljavljal, če najkasneje na zadnji dan pet letnega obdobja obvesti o okvari Electroluxovega izdelka Electroluxov klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 35 54 ne glede na to, kdaj je popravilo dejansko opravljeno. Če zadnji dan pet letnega obdobja ni delovni dan, se šteje, da je kupec pravico pravočasno uveljavljal, če pokliče na Electroluxov klicni center prvi delovni dan po poteku ponudbe 2PLUS5.
 

4.    Pravica 2PLUS5 velja v primeru, če je okvara Electroluxovega izdelka nastala pri normalni rabi   izdelka.Pravica 2PLUS5 ne velja, če je okvara Electroluxovega izdelka posledica:

malomarnosti
namernega ali nenamernega poškodovanja
samostojnih poskusov popravila
uporabe neoriginalnih nadomestnih delov; uporabe v nasprotju z namenom Electroluxovega izdelka ali navodili za uporabo.
 

5.   Uveljavljanje pravice 2PLUS5
Ob okvari Electroluxovega izdelka mora kupec, ki je imetnik pravice 2PLUS5, poklicati Electroluxov klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 35 54. Electroluxov klicni center preveri, ali ima kupec pravico 2PLUS5, in če pravico 2PLUS5 ima,  kupčevo obvestilo o napaki evidentira ter mu posreduje telefonske številke pooblaščenih serviserjev, ki jih kupec lahko pokliče za popravilo.

Kupec popravilo naroči sam in sicer tako, da bodisi pokliče pooblaščenega serviserja na dom ali sam odnese Electroluxov izdelek na popravilo k pooblaščenemu serviserju. Kupec pravico 2PLUS5 uveljavlja pri pooblaščenem serviserju Electroluxovega izdelka.

Za opravljeno popravilo je odgovoren izključno pooblaščeni serviser, ki popravilo opravi. Pravica 2PLUS5 pomeni le ponudbo brezplačnih nadomestnih delov, stroške dela (popravila) ter prihoda serviserja na dom oz. stroške dostave Electroluxovega izdelka na servis pa krije kupec sam.  Electrolux Ljubljana d.o.o. ne krije nobenih drugih stroškov popravila niti škode, ki bi kupcu nastala kot posledica okvare.

V primeru, da kupec za Electroluxov izdelek, ki je predmet pravice 2PLUS5, uveljavlja garancijo in je  tak Electroluxov izdelek zamenjan z novim v času trajanja garancije, kupec pravico 2PLUS5 ohrani pod pogojem, da o zamenjavi izdelka obvesti Electrolux Ljubljana d.o.o. najkasneje v roku 30 dni po zamenjavi in mu posreduje kopijo servisnega naloga, iz katerega je razvidno, s katerim modelom je bil okvarjeni izdelek zamenjan. Electrolux Ljubljana d.o.o. v takšnem primeru kupcu brez dodatnega plačila pošlje nov račun za ponudbo 2PLUS5. V takšnem primeru pravica 2PLUS5 velja 5 let od poteka garancije za nov nadomestni Electroluxov izdelek.

V primeru, da je okvara Electroluxovega izdelka, ki je predmet pravice 2PLUS5, tolikšna, da so stroški popravila večji od vrednosti istega novega Electroluxovega izdelka, lahko Electrolux Ljubljana d.o.o. namesto nadomestnih delov ponudi kupcu nov Electroluxov izdelek. V takem primeru preide okvarjen Electroluxov izdelek z vsemi dodatnimi deli v last Electrolux Ljubljana d.o.o.. Z menjavo okvarjenega  Electroluxovega izdelka za novega, pravica 2PLUS5 preneha veljati. V takšnem primeru kupec nima pravice do vračila kakršnegakoli dela plačanega nadomestila. Za nov Electroluxov izdelek lahko kupec pravico 2PLUS5 pridobi na novo.

Če isti model Electroluxovega izdelka ni več na razpolago, Electrolux Ljubljana d.o.o. ponudi kupcu nadomestni model. Nadomestni model je model, ki je naslednik kupčevega Electroluxovega izdelka  ali model, ki mu je po svojih tehničnih značilnostih najbližji. Če kupec namesto nadomestnega modela želi model, čigar maloprodajna vrednost je večja, mora razliko v vrednosti nositi sam.

Pravico 2PLUS5 lahko uveljavlja samo kupec. Kupec pa lahko kadarkoli pisno obvesti Electrolux Ljubljana d.o.o. o spremembi lastnika Electroluxovega izdelka. V primeru, da Electrolux Ljubljana d.o.o. takšno obvestilo prejme, lahko nov lastnik uveljavlja pravico 2PLUS5 pod enakimi pogoji kot veljajo za kupca, pri čemer mora pooblaščenemu serviserju predložiti tudi kopijo obvestila Electrolux-u Ljubljana d.o.o.. Kupec, ki takšno obvestilo poda, izgubi pravico do uveljavljanja pravice 2PLUS5.

6.   Reševanje sporov med strankama, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi s pravico 2PLUS5, se   rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.


Ljubljana, dne ­­­­1.02.2008    Electrolux Ljubljana d.o.o. 

 
Naročite se na akcije in novosti.
Za stranke poslujemo od ponedeljka do petka med 8 in 16 uro, na naslovu Pot k sejmišču 30 - 1231 Ljubljana Črnuče, e-pošta: info@ideo.si
Uporaba piškotkov
Na ideo.si uporabljamo piškotke, s katerimi zagotavljamo varno, napredno in prijetno nakupovalno izkušnjo.

Več informacij in nastavitve piškotkov najdete na povezavi.
Osebni prevzem blaga
Želite privarčevati stroške pošiljanja in blago prevzeti hitreje? Po predhodnem spletnem naročilu, omogočamo osebni prevzem blaga - PE Črnuče, Pot k sejmišču 30.

Kako nas najdete? Kliknite za zemljevid
V želji ponuditi več...
Pri nakupu izbranih izdelkov vam omogočamo tudi montažo, priklop, sestavo, svetovanje...
klikni za več informacij
Ideo Plus d.o.o. 2007 vse pravice pridržane, Izdelava spletnih strani www.normstudio.si
Spletni piškotki
Na ideo.si uporabljamo piškotke, s katerimi zagotavljamo varno, napredno in prijetno nakupovalno izkušnjo. Za ta namen dovoljujete namestitev piškotkov, hvala. Več informacij
in nastavitve
V redu
message to display in fancybox